Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục Giấy phép đào tạo

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục Các cá nhân, đơn vị muốn được cấp giấy phép thành lập trường mầm non tư thục cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Điều kiện về cơ sở vật chất-...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Điều kiện xin giấy phép hoạt động Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Điều kiện doanh nghiệp: Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Điều kiện về cơ sở vật chất: Có phòng học, phòng chức năng...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Điều kiện xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC

Điều kiện xin giấy phép mở trung tâm tư vấn du học Các tổ chức chỉ được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khi đảm bảo các điều kiện: – Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học...
Gọi ngay