Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục Giấy phép ATTP

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM

Xin giấy phép đăng ký kinh doanh khi mở cửa hàng thực phẩm sạch Hiện nay, giấy phép đăng ký kinh doanh gồm 2 loại: Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh; Giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép đăng ký hộ kinh...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần xin cấp bổ sung giấy tờ trước. Tuy nhiên,...
Gọi ngay