Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015; Luật Hộ tịch; Thẩm quyền giải quyết Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài thuộc về Tòa án nhân dân cấp huyện căn...

THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Luật Hộ tịch 2014; Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Điều kiện kết hôn Phải đáp ứng các điều kiện theo...
Gọi ngay