Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục Giấy phép khác

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều kiện xin Giấy phép kinh doanh bất động sản -  Kinh doanh bất động sản phải thành lập công ty hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật. -  Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có vốn...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI

GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI LÀ GÌ Theo pháp luật hiện hành, giấy phép khuyến mại là loại giấy phép mà cơ quan nhà nước cấp cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ khi đáp...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành Để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch năm 2017. Theo đó: Đối với...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô Điều kiện chung Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng...
Gọi ngay