Được hỗ trợ bởi Dịch
 

DỊCH VỤ THUẾ

Dịch vụ tư vấn thuế mà LEE & ASSOCIATES cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn về chính sách thuế, các thủ tục thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, tư vấn về báo cáo thuế và quyết toán thuế. Đồng thời hỗ trợ các tuân thủ liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân,…

LEE & ASSOCIATES thường xuyên cập nhật những thay đổi mới nhất của các chính sách thuế và tư vấn cho khách hàng các giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động, đưa ra những cảnh báo sớm nhất có thể và hỗ trợ ứng phó với các rủi ro.

TƯ VẤN CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ

Điều đầu tiên mà dịch vụ tư vấn thuế của LEE&ASSOCIATES làm chính là tư vấn về các chính sách thuế. Cụ thể:

 • Tư vấn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng,… cho lĩnh vực kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp.
 • Tư vấn chính sách miễn giảm thuế hoặc ưu đãi nếu có.
 • Tư vấn về đăng ký mã số thuế
 • Kê khai thuế và nộp thuế
 • Hướng dẫn quyết toán thuế
 • Hóa đơn – chứng từ liên quan
 • Các bước khiếu nại, tố cáo
 • Những sai sót cần tránh trong chính sách thuế
 • Hướng dẫn doanh nghiệp tự tính thuế, tự khai và nộp thuế.

THIẾT LẬP HỒ SƠ THUẾ

Với những doanh nghiệp mới, dịch vụ tư vấn thuế của LEE & ASSOCIATES sẽ hướng dẫn thiết lập hồ sơ thuế ban đầu. Cụ thể:

 • Tư vấn và soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
 • Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi sẽ đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn và các sổ sách kế toán.
 • Trực tiếp giải trình hồ sơ, số liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.

BÁO CÁO THUẾ

Báo cáo thuế hàng tháng là công việc quan trọng mà dịch vụ tư vấn thuế của LEE&ASSOCIATES sẽ hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Báo cáo hoá đơn, chứng từ, cân đối chứng từ cho cơ quan thuế
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp
 • Trực tiếp nộp báo cáo thuế cho doanh nghiệp tại Chi cục thuế
 • Tư vấn các vấn đề về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.

Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế giúp doanh nghiệp tránh thiệt hại về thuế, nắm bắt kịp các văn bản hiện hành của pháp luật, đưa ra những quyết sách kinh doanh hiệu quả, phân định rõ các cho phí hợp lý trong kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Gọi ngay