Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục Giấy phép Quảng cáo

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Điều kiện để được cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng – Doanh nghiệp đề nghị đăng quảng cáo về thực phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh liên...

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM

Điều kiện đối với nội dung quảng cáo mỹ phẩm • Nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, poster, áp phích phải bảo đảm đúng tác dụng của sản phẩm đã công bố; ngoài...
Gọi ngay