Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục TIN TỨC LĨNH VỰC THUẾ

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ LÀ BAO NHIÊU NĂM?

1. Thời hiệu xử phạt về thuế là bao nhiêu năm? Theo quy định tại Điều 137 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế được quy định như sau: - Thời hiệu xử phạt là 02...

6 NỘI DUNG SỬA ĐỔI LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chính phủ thống nhất cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật...

CƠ QUAN THUẾ KHÔNG CHẤP NHẬN TỜ KHAI CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

 Thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế là khi nào? Thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế là thời điểm hệ thống của cơ quan thuế nhận được Tờ khai và được ghi trên “Thông báo tiếp nhận HSKT điện...

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT: TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI TẠI DỰ THẢO LUẬT THUẾ GTGT

1. Tăng mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh lên 150 triệu đồng Hiện nay, theo khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, hàng hóa, dịch vụ của hộ,...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: NHỮNG QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG NĂM 2024

Khái quát về hóa đơn điện tử (1) Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá...

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: 8 QUY ĐỊNH CƠ BẢN CẦN NẮM RÕ [MỚI NHẤT]

1. Thuế giá trị gia tăng là gì? Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ...
Gọi ngay