Được hỗ trợ bởi Dịch
 

CƠ QUAN THUẾ KHÔNG CHẤP NHẬN TỜ KHAI CÓ BỊ PHẠT KHÔNG?

 Thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế là khi nào?

Thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế là thời điểm hệ thống của cơ quan thuế nhận được Tờ khai và được ghi trên “Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử”, trừ các trường hợp được cơ quan quản lý thuế tính thuế và thông báo nộp thuế (theo tiết b.2 điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2021/TT-BTC).

Nếu hồ sơ khai thuế có tài liệu kèm theo được nộp trực tiếp/gửi qua bưu điện thì thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế là thời điểm hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ.

Theo đó, người nộp thuế được nộp Tờ khai thuế điện tử 24/7, không phân biệt ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, Tết.

Và thời gian nộp Tờ khai được xác định là trong ngày nếu Tờ khai đó được ký gửi thành công trong thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Như vậy, hiểu đơn giản, thời điểm xác nhận nộp Tờ khai là thời điểm được ghi trên “Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử”.

Cơ quan thuế không chấp nhận Tờ khai có bị phạt không?

Trường hợp người nộp thuế nộp Tờ khai đúng thời hạn nhưng bị cơ quan thuế từ chối thì cũng không bị phạt chậm nộp Tờ khai.

Bởi lẽ, như đã nêu ở trên, thời điểm xác nhận nộp Tờ khai thuế chính là thời điểm ghi trên Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử - theo mẫu 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC.

Cơ quan thuế không chấp nhận Tờ khai có bị phạt không? (Ảnh minh họa)

Chậm nhất trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử, cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ khai thuế và trả thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ khai thuế.

Trong trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế sẽ nêu rõ lý do, hướng dẫn xử lý để người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Sau khi, người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế và gửi lại thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế là ngày trên Thông báo Thông báo tiếp nhận HSKT điện tử lần đầu của hồ sơ khai thuế.

Lưu ý:

Trường hợp bị cơ quan thuế từ chối hồ sơ khai thuế và người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế/có nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng vẫn bị từ chối thì được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, trường hợp chậm nộp/không nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt như sau:

Stt

Hành vi

Hình thức xử phạt chính

Hình thức xử phạt bổ sung

Căn cứ

1

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 1 Điều 13

2

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên

Từ 02 - 05 triệu đồng

Khoản 2 Điều 13

3

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Từ 05 - 08 triệu đồng

Khoản 3 Điều 13

4

4.1. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

4.2. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

4.3. Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

4.4. Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**)

 

Từ 08 - 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Lưu ý: Trường hợp 4.3 và 4.4 phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế

Khoản 4 Điều 13

5

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn 11,5 triệu đồng.

Từ 15 - 25 triệu đồng

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 5 Điều 13

Viết bình luận

Gọi ngay