Được hỗ trợ bởi Dịch
 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

1. Tư vấn cho khách hàng về chiến lược hạn chế rủi ro và ngăn chặn tranh chấp trong hoạt động kinh doanh và trong từng giao dịch cụ thể;

2. Đánh giá toàn diện các khía cạnh pháp lý liên quan đến tranh chấp nhằm tư vấn cho khách hàng phương án hữu hiệu nhất để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí;

3. Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng; tham gia quá trình đàm phán, thương lượng để giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, lao động theo yêu cầu của khách hàng;

4. Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp;

5. Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan chức năng nhằm giải quyết tranh chấp trong những trường hợp pháp luật cho phép;

6. Tham gia tố tụng với vai trò là Luật sư bảo vệ/bào chữa hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Tòa án các cấp theo yêu cầu của khách hàng;

7. Tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại trong các tranh chấp về kinh doanh – thương mại;

8. Tư vấn về việc giải quyết vụ án theo các trình tự đặc biệt sau 02 cấp xét xử: Thẩm định hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm;

9. Soạn thảo Đơn và lập hồ sơ đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.
 

Gọi ngay