Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Điều kiện xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục được hoạt động, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020).
 • Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định.
 • Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất.
 • Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng các văn bản tài liệu.

Hồ sơ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ

 • Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm: Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà; bảng kê cơ sở vật chất;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước;
 • Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; giấy khám sức khỏe hợp lệ;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ như trên sau đó nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm ngoại ngữ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ nhận kết quả theo ngày được ghi trong giấy hẹn.

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

Gọi ngay