Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Điều kiện xin giấy phép hoạt động Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Điều kiện doanh nghiệp: Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;
 • Thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Điều kiện về giáo viên:

 • Có đủ điều kiện về sức khỏe;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều kiện về giáo trình, tài liệu:

 • Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt.
 • Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chấp thuận.
 • Đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng thuê mượn địa điểm đào tạo và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục;
 • Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy hoặc phương án phòng cháy chữa cháy (UBND cấp quận, huyện nơi đặt trung tâm cấp);
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện;
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng;
 • Danh sách cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác.

Trình tự thủ tục xin thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Bước 1: Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Bước 2: Thủ tục xin cấp phép hoạt động

Thẩm quyền cấp phép hoạt động:

 • Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục;
 • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên;

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động:

 • Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thủ tục xin xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng mềm

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

Gọi ngay