Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Các cá nhân, đơn vị muốn được cấp giấy phép thành lập trường mầm non tư thục cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện về cơ sở vật chất- kỹ thuật: Sân chơi, cây xanh, lối đi phải đảm bảo 12 m/01 trẻ (đối với trung du và miền núi), 8m/01 trẻ đối với thành phố, miền vúi và đảo. Hệ thống phòng học, đồ chơi phải đảm báo cho từng độ tuổi cơ sở nhận lớp;
 • Điều kiện về nhân sự: Giám đốc trung tâm, giáo viên, nhân viên…phải tốt nghiệp chuyên ngành từ trung cấp trở lên (Giáo dục mầm non, sư phạm);
 • Điều kiện về nguồn lực tài chính: Đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động và phương hướng chiến lược của trường mầm non tư thục.

Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề hoạt động trong linh vực giáo dục, chi tiết: giáo dục mầm non (Bản sao có chứng thực);
 • Đề án thành lập trường mầm non tư thục;
 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động;
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật và dự toán về tài chính của trường;
 • Hồ sơ của cán bộ quản lý, thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên, nhân viên tại cơ sở bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã (phường);
 • Bản sao có chứng thực bằng đại học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
 • Hợp đồng làm việc của cơ sở với từng cá nhân và Giấy chứng nhận sức khỏe của cá nhân này.
 • Quy chế chế hoạt động của trường;
 • Bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Photo giáo trình giảng dạy, giáo án giảng dạy của trường;
 • Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn ít nhất 5 năm/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trình tự thủ tục xin giấy phép thành lập Trường mầm non

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện bộ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trường mầm non tư thục đến Phòng GD- ĐT.

Bước 2: Hồ sơ hợp lệ thì Phòng GD-ĐT có ý kiến thẩm định, xem xét hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mầm non. Sau đó gửi hồ sơ và ý kiến thẩm định về Uỷ ban nhân nhân cấp huyện.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ có công văn sửa đổi bổ sung.

Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;

Trường hợp nếu không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

Gọi ngay