Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích được xử lý như thế nào?

Cách xử lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Về việc quản lý tại sản của người bị tuyên bố mất tíchĐiều 69 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định như sau: Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người này bị tuyên bố mất tích và có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- Nghĩa vụ:

 • Giữ gìn, bảo quản tài sản của người bị tuyên bố mất tích như của chính mình.
 • Các loại hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng thì được bán ngay.
 • Thực hiện thay người bị tuyên bố mất tích theo quyết định của Toà án nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người này.
 • Khi người này trở về và được huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì phải giao lại tài sản cho người đó.
 • Phải bồi thường nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại.

- Quyền lợi:

 • Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích.
 • Trích một phần tài sản của người bị tuyên bố mất tích để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người này.
 • Được thanh toán các chi phí cần thiết khi quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Trong đó, những người được quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích sau khi có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan gồm:

 • Người được uỷ quyền tiếp tục quản lý: Nếu tài sản đã được người bị tuyên bố mất tích uỷ quyền trước khi bị tuyên bố mất tích.
 • Người sở hữu chung tài sản với người bị tuyên bố mất tích: Nếu tài sản là tài sản chung với người khác.
 • Vợ/chồng của người bị tuyên bố mất tích: Nếu tài sản là tài sản do vợ/chồng của người bị tuyên bố mất tích đang quản lý.
 • Con thành niên hoặc cha mẹ của người bị tuyên bố mất tích: Nếu vợ/chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế hành vi dân sự.
 • Toà án chỉ định một trong số những người thân của người bị tuyên bố mất tích. Nếu không có người thân thì Toà án chỉ định người khác quản lý.

Người bị tuyên bố mất tích trở về thì tài sản sẽ thế nào?

Ngoài quy định về xử lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, Bộ luật Dân sự, cụ thể là Điều 70 cũng quy định về trường hợp người này đã được huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

Khi đó, tài sản của người này được xử lý như sau: Khi người bị tuyên bố mất tích trở về thì sẽ được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển cho sau khi đã thanh toán các chi phí quản lý.

Ngoài tài sản được trả lại cho người mất tích thì các quan hệ dân sự khác là việc ly hôn của vợ hoặc chồng của người đó đã có hiệu lực thì vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Nếu người này có yêu cầu hoặc người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu khi người đã bị tuyên bố mất tích trước đó trở về hoặc có tin tức chính xác về việc người này còn sống thì Toà án sẽ ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích với người đó.

Nguồn: luatvienam.vn

Viết bình luận

Gọi ngay