Được hỗ trợ bởi Dịch
 

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sáng chế, giải pháp hữu ích

 • Đăng ký Sáng chế (bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích, đồng thời tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế);
 • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
 • Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);
 • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế (gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác). 

Nhãn hiệu

 • Tư vấn về việc lựa chọn các nhãn hiệu cho mục đích đăng ký;
 • Phân loại nhãn hiệu;
 • Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký;
 • Nộp và theo dõi đơn cho tới khi nhãn hiệu được đăng ký;
 • Phản đối đơn nhãn hiệu;
 • Tư vấn về việc sử dụng hợp lý nhãn hiệu trên bao bì, nhãn hàng hóa, quảng cáo hàng hóa dưới hình thức ấn phẩm hoặc các phương tiện truyền thông điện tử;
 • Theo dõi và gia hạn đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn về quyền đối với tên thương mại, biểu tượng thương mại, passing-off, cạnh tranh không lành mạnh, và quyền đạt được thông qua sử dụng của những nhãn hiệu không đăng ký;
 • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng hoặc lixăng quyền nhãn hiệu;
 • Đăng ký hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng lixăng; và Thực thi quyền nhãn hiệu. 

Kiểu dáng

 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (bao gồm việc lập bản vẽ, chụp hình, nộp đơn đề nghị đăng ký kiểu dáng công nghiệp);
 • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
 • Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);
 • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp (gồm xử lý xâm phạm, phản đối việc cấp bằng, khởi kiện liên quan tới tranh chấp quyền, và các giải pháp giải quyết tranh chấp quyền).    

Bản quyền

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;
 • Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;
 • Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
 • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;
 • Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và
 • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.
Gọi ngay