Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Danh mục THỊ THỰC, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THẺ TẠM TRÚ

DỊCH VỤ THỊ THỰC, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THẺ TẠM TRÚ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (QUẢN LÝ, LAO ĐỘNG KỸ THUẬT, CHUYÊN GIA)

I. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (QUẢN LÝ, LAO ĐỘNG KỸ THUẬT, CHUYÊN GIA) Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài Thời gian làm việc: Trước ít nhất 15 ngày kể từ...
Gọi ngay