Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch 2017

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Du lịch

II. Điều kiện kinh doanh lữ hành

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp;

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa;

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

III. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

IV. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 2024

V. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa của Lee & Cộng sự

 • Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành;

 • Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành;

 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành;

 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành;

 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành;

 • Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành;

 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài;

 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Viết bình luận

Gọi ngay