Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

 Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam cần lưu ý quy định gì?

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

II. Điều kiện xin xác nhận đăng ký hội chợ triển lãm tại Việt Nam

Cá nhân, tổ chức xin xác nhận đăng ký hội chợ triển lãm tại Việt Nam cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Hàng hóa tham gia hội chợ triển lãm phải có tem nhãn đầy đủ.
 • Đối với hàng giả hàng kém chất lượng trưng bày nhằm mục đích so sánh phải có ghi chú rõ ràng.
 • Tên hội chợ triển lãm không trái với đạo đức,thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trường hợp dùng tên thương hiệu cho tên hội chợ triển lãm phải có văn bản chứng minh về danh hiệu của sản phẩm.
 • Nếu có trao tặng giải thưởng hoặc danh hiệu cho sản phẩm hàng hóa tham gia hội chợ phải được nêu rõ tại thời điểm xin cấp phép. Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đạt danh hiệu có liên ở luật chuyên ngành.
 • Hàng hóa trưng bày tại các gian hàng tham gia hôi chợ kích thước 3m x 3m
 • Đảm bảo điều kiện về an ninh, điều kiện về điện, nước.
 • Thực hiện việc đăng ký sớm nhất trước 365 ngày muộn nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm.

III. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đăng ký hội chợ triển lãm tại Việt Nam

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đăng ký hội chợ triển lãm tại Việt Nam gồm các giấy tờ đúng theo quy định của pháp luật. Việt Mỹ sẽ hỗ trợ quý vị thực hiện soạn thảo hồ sơ đúng đủ nhất. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn xin đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm (Việt Mỹ soạn thảo).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có chứng thực ).

DỜI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TÔN VINH HÀNG VIỆT NĂM 2022

IV. Cơ quan xin cấp phép

Tùy vào trường hợp xin giấy phép hội chợ triển lãm trong nước hay xin giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm nước ngoài tại Việt Nam mà cơ quan cấp phép khác nhau. Cụ thể:

 • Sơ công thương: Cấp phép đối với hội chợ triển lãm trong nước.
 • Bộ công thương: Cấp phép đối với hội chợ triển lãm nước ngoài tại Việt Nam

V. Dịch vụ xin giấy phép hội chợ triển lãm của Lee & Cộng sự

Dịch vụ xin giấy phép hội chợ triển lãm của Lee & Cộng sự mang tới sự thuận lợi cho quý vị. Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam.
 • Hướng dẫn quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm tại Việt Nam.
 • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ, sửa hồ sơ nhận kết quả cấp phép cho khách hàng.
 • Tư vấn vấn đề sở hữu trí tuệ, pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, hàng giả hàng nhái và tiểu chuẩn để cấp danh hiệu cho sản phẩm hàng hóa tham gia hội chợ…

Viết bình luận

Gọi ngay