Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán 2015, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị, có nhiệm vụ tổ chức, giám sát, thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Khi có sự thay đổi người là Kế toán trưởng, doanh nghiệp thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chứ không cần thông báo với cơ quan thuế. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và  chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Hồ sơ thay đổi thông tin Kế toán trưởng

Hồ sơ thông báo thay đổi kế toán trường bao gồm: 

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được uỷ quyền thực hiện thủ tục (nếu có) 

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

Trình tự thông báo thay đổi thông tin Kế toán trưởng

Bước 01: Lựa chọn hình thức nộp hồ sơ

Có thể nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số. Lưu ý, chữ ký số phải là chữ ký số cá nhân, không dùng chữ ký số của công ty, doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ở trên, scan ra file pdf và tạo hồ sơ tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn sau đó gõ mã số doanh nghiệp và upload các file vừa scan. Nhập thông tin kế toán trưởng vào phần “người quản lý doanh nghiệp” trong hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ, ký bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng và đợi kết quả. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ để doanh nghiệp được biết

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ người nộp hồ sơ nộp bản giấy sẽ phải nộp bản giấy vào phòng đăng ký kinh doanh để được cấp xác nhận thay đổi thông tin đăng ký thuế.

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

 

 

Gọi ngay