Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung phải có trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam hoặc quy định cụ thể trong văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung không trùng với nội dung ngành, nghề kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp;
 • Công ty Việt Nam có người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc xin lại quyết định cho người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trước khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng hướng dẫn của Luật đầu tư;
 • Công ty vốn nước ngoài thành lập theo thủ tục đăng ký đầu tư phải đáp ứng quy định về ghi nhận mục tiêu dự án trước khi thay đổi ngành nghề đối với các lĩnh vực kinh doanh bắt buộc phải ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đầu tư.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ được đánh giá là bước thử thách lòng kiên trì của mọi người nhất trong tất cả các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh. Để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, mọi người sẽ phải tra cứu ở nhiều văn bản pháp luật, tìm hiểu cách điền thông tin trong hồ sơ… Chưa kể đến việc, nếu hồ sơ có một lỗi nhỏ cũng có thể bị Cổng thông tin quốc gia từ chối.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết như sau:

Hồ sơ thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi để được cung cấp;
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương);
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

 • 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản);
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương);
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện) kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

 • 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản);
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương);
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

 • 01 Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản);
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương);
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện);

Quy trình thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Bước 1: Soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Bạn có thể thực hiện nộp hồ sơ theo quy trình 1 trong 2 cách sau:

1. Nộp hồ sơ qua mạng điện tử của Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và nhận Giấy biên nhận theo quy định (Áp dụng với doanh nghiệp ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh).

2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tới cơ quan xin giấy phép đăng ký kinh doanh. Đây cũng là nơi đăng ký trụ sở chính của công ty. Sau khi nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận về việc nộp hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả thực hiện thủ tục tới doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả của hồ sơ

Khi nhận Hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Công ty TNHH Lee & Cộng sự

 • Tư vấn các điều kiện, cách áp mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật;
 • Mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong Đăng ký kinh doanh của khách hàng;
 • Soạn hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng;
 • Hướng dẫn các thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục xin giấy phép con đối với một số ngành, nghề có điều kiện cụ thể;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh khác theo nhu cầu của khách hàng.

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

Gọi ngay