Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU

Trình tự thủ tục thay đổi chủ sở hữu

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi chủ sở hữu 

Trường hợp 1:  Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. 

Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

Trường hợp 2: Thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. 

Hồ sơ bao gồm:

-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. 

Trường hợp 3: Có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

- Danh sách thành viên;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Khi nộp hồ sơ chúng ta phải làm 2 bước:

 Bước 1: Nộp hồ sơ bản scan (bản ảnh) từ hồ sơ chính lên cổng điện tử về đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 Bước 2: Sau khi bước 1 có thông báo hợp lệ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản gốc trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh và chờ nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết: 03 - 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 3: Nhận kết quả

Dịch vụ về thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH Lee & Cộng sự

  • Tư vấn chi tiết thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV;
  • Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV;
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền;
  • Hỗ trợ khai báo thuế;
  • Tư vấn các dịch vụ liên quan. 

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

Gọi ngay