Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Trình tự thủ tục

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ tiến hành thành lập công ty hợp danh bao gồm: 

  • CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hợp pháp hoặc có thể sử dụng thẻ căn cước của các thành viên hợp danh tham gia góp vốn vào công ty hợp danh cũng như giấy tờ của các thành viên góp vốn  
  • Danh sách thành viên hợp danh hay chính là chủ sở hữu của công ty hợp danh.
  • Điều lệ công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (trong đó có ghi rõ họ, tên và chữ ký của các thành viên chủ sở hữu của công ty hợp danh; ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên cũng như của người đại diện theo pháp luật của công ty);
  • Giấy đề nghị về việc đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty hợp danh theo theo mẫu được cơ quan nhà nước đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định và đã được ban hành kèm Nghị định 01/2020/NĐ-CP. 
  • Chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh trong công ty và các cá nhân khác đối với trường hợp công ty hợp danh đăng ký kinh doanh sản xuất các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.
  • Văn bản xác nhận về nguồn vốn pháp định của các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp công ty đăng ký những lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật hiện hành phải bắt buộc có vốn pháp định;

 Bước 2: Nộp hồ sơ theo dõi và thực hiện nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: 03 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Dịch vụ của Công ty TNHH Lee & Cộng sự

1. Tư vấn hành lang pháp lý trước khi thành lập công ty hợp danh

– Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

– Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn thủ tục thành lập công ty hợp danh

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc

– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty hợp danh

– Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hợp danh cho khách hàng;

– Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ thành lập công ty hợp danh cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;

– Nhận Giấy chứng nhận Thành lập công ty hợp danh tại sở KH-ĐT;

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

Gọi ngay