Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC GIA HẠN, CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  • ĐỐI VỚI VIỆC GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ

1. Điều kiện, hoành cảnh

Thẻ tạm trú của người nước ngoài đã hết hạn đã hết hạn

2. Thành phần hồ sơ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành làm thủ tục gia hạn Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Thẻ tạm trú đã hết hạn sử dụng;

- Tờ khai đề nghị gia hạn thẻ tạm trú (mẫu NA5);

- Hộ chiếu của người nước ngoài xin tạm trú tại Việt Nam;

Ảnh thẻ của người nước ngoài kích thước 3cmx4cm (2 ảnh).

3. Thời gian giả quyết hồ sơ

Trong khoảng thời gian từ 3-5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Đối với trường hợp xin cấp lại Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, theo quy định của pháp luật, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Bộ Công an là Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ của Quý khách hàng.

  • ĐỐI VỚI VIỆC XIN CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ

1. Hoàn cảnh, điều kiện

Trong trường hợp, Quý khách hàng bị mất, bị rách, hư hỏng

2. Thành phần hồ sơ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành làm thủ tục xin cấp lại Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Xác nhận của công an địa phương về việc mất thẻ tạm trú;

- Đơn xin xác nhận tạm trú của cơ quan công an;

- Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17);

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ tạm trú (mẫu NA6 đối với tổ chức);

- Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA7 đối với cá nhân);

- Tờ khai thông tin người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú (mẫu NA8);

- Ảnh thẻ của người nước ngoài kích thước 3cmx4cm (2 ảnh);

- Hộ chiếu của người nước ngoài xin tạm trú tại Việt Nam;

- Bản sao công chứng CMND/CCCD của người Việt Nam bảo lãnh người nước ngoài;

3. Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong khoảng thời gian Tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Lưu ý: Thời hạn còn lại của hộ chiếu phải tối thiểu 1 năm.

Viết bình luận

Gọi ngay