Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau:

- Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài;

- Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện;

- Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện;

- Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

1.  Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2.  Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

-   Trường hợp tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

-   Trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

-   Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

3.  Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Thời hạn giải quyết thủ tục

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép điều chỉnh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Dịch vụ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Công ty TNHH Lee & Cộng sự

  • Tư vấn các vấn đề có liên quan đến quá trình điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
  • Dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu cần thiết trong hồ sơ mà Quý khách cung cấp;
  • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ cần thiết của Quý khách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
  • Đại diện Quý khách nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ và đại diện Quý khách chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Đại diện Quý khách nhận Giấy phép điều chỉnh;

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

 

Gọi ngay