Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DÁĐT THEO BẢN ÁN, QĐ CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI ĐỐI VỚI DÁĐT ĐÃ ĐƯỢC CẤP GCNĐKĐT VÀ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CTĐT CỦA UBND CẤP TỈNH HOẶC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

I. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ cơ quan giải quyết

 

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt nam

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công Quốc gia;

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ðối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá Nhân

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo Mẫu A.II.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Phí

Không

Lệ phí

Không

 

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Căn cứ pháp lý

31/2021/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

03-03-2021

           

Chính phủ

 

03/2021/TT-BKHĐT

Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu

09-03-2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

61/2020/QH14

Luật đầu tư

17-06-2020

Quốc hội

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Mẫu A.I.11.h.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

 

 

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

 

 

 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài;

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h.)  Tải về In ấn

IV. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.

Gọi ngay