Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam: Hồ sơ, thủ tục thế nào?

Việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt Nam sẽ song hành với việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho hàng hoá, dịch vụ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.

 

 1. Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý gì?

Khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Về thẩm quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Theo Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

+ Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

+ Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

 

- Cần thiết phải tiến hành công đoạn tra cứu nhãn hiệu để xem có trùng hoặc tương tụ với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam không.

Hiện nay, có 02 cách tra cứu để giúp tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra chính xác nhãn hiệu của mình có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu khác hay không, cụ thể:

+ Cách 1: Tra cứu trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về nhãn hiệu.

+ Cách 2: Tra cứu nhãn hiệu nâng cao.

Tra cứu nhãn hiệu nâng cao được hiểu là việc tra cứu nhãn hiệu được thực hiện với sự “trợ giúp” của chuyên viên tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Mục 5 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa bởi Thông tư 18/2011/BKHCN-SHTT để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ tương ứng với nhãn hiệu đăng ký bảo hộ như sau:

- 02 Tờ khai đăng ký theo Mẫu số 04-NH Phụ lục A Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

- 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau (trừ mẫu nhán hiệu dán trên tờ khai) và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu dao động từ tối thiểu 8mm đến tối đa 80mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai.
  • Nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mô tả dạng hình chiếu.
  • Nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải trình bày đúng màu sắc yêu cầu. Nếu không thì mẫu nhãn hiệu phải trình bày dưới dạng đen trắng.

- Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện.

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân thụ hưởng quyền đó từ người khác.

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Mục 3 Chương VIII Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và Quyết định 3675/QĐ-BKHCN, thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ  

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn: 01 - 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn này được kéo dài thêm 10 ngày.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ công bố hợp lệ.

Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn công bố: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn.

Thời hạn thẩm định nội dung: 18 - 24 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sở hữu nhãn hiệu nước ngoài chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm không quá 03 tháng;

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo quy định tại  Điều 118 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc trường hợp bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc người nộp đơn có ý kiến xác đáng phản đối về dự định từ chối thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện:

+ Ra thông báo kết quả thẩm định nội dung: nêu rõ dự định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ấn định thời hạn nộp phí, lệ phí hoặc có ý kiến phản đối.

+ Sau khi người nộp đơn nộp đủ các loại phí, lệ phí: Ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.

Bước 6: Đăng bạ và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Gọi ngay