Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC 2024

I. ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC LÀM THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

1. Giấy phép tư vấn du học là gì?

Giấy phép tư vấn du học là giấy phép kinh doanh được cấp bởi Sở giáo dục cho các tổ chức có đủ điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho học sinh, sinh viên, hoặc các chuyên gia người Việt Nam đi học tập ở nước ngoài.

Thành Lập Trung Tâm Tư Vấn Du Học Như Thế Nào?

2. Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học

Công ty TNHH Lee & Cộng sự giới thiệu về Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học, tập trung vào các yếu tố quan trọng như hình thức kinh doanh, nhân sự, cơ sở vật chất và các hoạt động được phép thực hiện.

2.1 Điều kiện về Hình thức kinh doanh

Trước tiên, để làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học, cần thỏa mãn các điều kiện về hình thức kinh doanh như sau:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cũng được phép.
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng có thể kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2.2 Điều kiện về Nhân sự

Tiếp theo, điều kiện về nhân sự là một yếu tố quan trọng, bao gồm:

 • Nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tư vấn dịch vụ du học cần có trình độ đại học trở lên.
 • Yêu cầu về năng lực ngôn ngữ: Nhân viên cần có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.
 • Phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3 Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị

Cơ sở vật chất và trang thiết bị cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Phải có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, và trật tự tại nơi làm việc.

2.4 Điều kiện cấp giấy phép

Để được cấp giấy phép tư vấn du học, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải đủ điều kiện về trình độ, năng lực và chứng chỉ như đã nêu ở phần điều kiện về nhân sự.

2.5 Các hoạt động được phép thực hiện

Sau khi thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học và được cấp phép, trung tâm tư vấn du học có thể thực hiện các hoạt động sau đây:

2.6 Giới thiệu và tư vấn chính sách giáo dục:

 • Cung cấp thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học.

2.7 Tổ chức quảng cáo, hội nghị, triển lãm:

 • Tổ chức các sự kiện quảng cáo, hội nghị, hội thảo, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật.

2.8 Chiêu sinh và tuyển sinh du học:

 • Tổ chức các hoạt động chiêu sinh, tuyển sinh cho các chương trình du học.

2.9 Bồi dưỡng kỹ năng:

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập.

2.10 Đưa công dân việt nam ra nước ngoài học tập:

 • Tổ chức các chương trình đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
 • Đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.11 Các hoạt động khác:

 • Các hoạt động kinh doanh và tư vấn du học khác có liên quan đến hoạt động của trung tâm.
 • Các hoạt động này giúp trung tâm tư vấn du học cung cấp dịch vụ đa dạng và chất lượng, hỗ trợ người học và phụ huynh trong quá trình lựa chọn và chuẩn bị cho việc du học.

Thông qua việc tuân thủ các điều kiện nêu trên, Doanh nghiệp làm hồ sơ và thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học một cách hợp pháp và hiệu quả.

3. Quy định về thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Các quy định pháp luật về giấy phép tư vấn du học bao gồm nhiều văn bản quan trọng:

 • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 cung cấp khung pháp lý chung cho lĩnh vực giáo dục, trong đó có các quy định liên quan đến tư vấn du học.
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính Phủ là hai văn bản quan trọng điều chỉnh điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm cả tư vấn du học.
 • Nghị định số 86/2021/NĐ-CP cũng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
 • Các quy định cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo về cấp giấy phép tư vấn du học.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học – Công ty luật Việt Phú

 

4.Điều kiện về cơ sở vật chất

Quy định này bao gồm việc có trụ sở phù hợp với các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp.

Ngoài ra, cơ sở vật chất cần được trang bị đầy đủ và tiện nghi, bao gồm phòng làm việc, phòng họp, phòng nghỉ, khu vực nghỉ giải lao, vệ sinh, và khu vực trông giữ xe. Đặc biệt, cần tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

II. HỒ SƠ VÀ GIẤY TỜ LÀM THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học
 • Hồ sơ về trụ sở và nhân sự
 • Đề án giấy phép trung tâm tư vấn du học

III.THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

BƯỚC 1 – Chuẩn bị hồ sơ

Thu thập và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, danh sách đội ngũ nhân viên, và các văn bằng, chứng chỉ liên quan…

BƯỚC 2 – Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

BƯỚC 3 – Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và đánh giá hồ sơ, lập đoàn thẩm định theo các tiêu chí quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, tiến hành xem xét cấp giấy phép.

BƯỚC 4 – Cấp giấy phép

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn, cơ quan chức năng sẽ cấp giấy phép tư vấn du học cho đơn vị.

BƯỚC 5 – Thông báo kết quả

Thông báo kết quả cho đơn vị nộp hồ sơ về việc được cấp giấy phép: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lý do từ chối (nếu có).

Lưu ý: Giấy phép tư vấn du học có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp phép. Trước khi hết hạn, tổ chức cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép tương tự như thủ tục xin cấp mới.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI VIỆT NAM

IV. 3 VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP KHI LÀM THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

1. Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân sự chuyên môn:

 • Tổ chức không có đủ số lượng và chất lượng nhân sự phù hợp với yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Cơ sở vật chất không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện để thực hiện hoạt động tư vấn du học.

2. Chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và giấy tờ cần thiết:

 • Thiếu các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu địa điểm hoạt động, quyết định thành lập công ty, chứng chỉ đào tạo của nhân sự, và các giấy tờ liên quan khác.
 • Hồ sơ không được công chứng đầy đủ và không tuân thủ đúng quy định về biểu mẫu và nội dung.

3. Không tuân thủ các quy định pháp luật:

 • Tổ chức không hiểu rõ và không áp dụng đúng các quy định về hoạt động tư vấn du học, bao gồm quy định về chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, và báo cáo hoạt động kinh doanh đúng hạn.

V. XÁC ĐỊNH VỐN VÀ CHI PHÍ XIN GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Trung tâm Dịch vụ Hành chính Công cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về các yếu tố quan trọng khi xác định vốn và chi phí cho việc thành lập và mở trung tâm tư vấn du học như sau:

1. Chi phí thành lập trung tâm tư vấn du học

1.1 Chi phí pháp lý và hành chính

Chi phí liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, lập hồ sơ, công chứng, và các thủ tục pháp lý khác.

1.2 Chi phí cơ sở vật chất

Chi phí thuê, mua, hoặc sửa chữa văn phòng, thiết bị văn phòng, máy móc, và nội thất khác.

1.3 Chi phí nhân sự

Chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên, lương thưởng, và các khoản phụ cấp khác.

1.4 Chi phí tiếp thị và quảng cáo

Chi phí quảng cáo để quảng bá dịch vụ và thu hút khách hàng tiềm năng.

1.5 Chi phí khác

Bao gồm các chi phí không thuộc các danh mục trên như chi phí đi lại, tiện ích, bảo hiểm, và các khoản dự phòng.

2. Vốn mở trung tâm tư vấn du học

Vốn mở trung tâm tư vấn du học bao gồm tổng số tiền cần có để bắt đầu hoạt động kinh doanh và duy trì hoạt động ban đầu trong giai đoạn khởi đầu.

Vốn mở có thể bao gồm tiền mặt, tài sản đầu tư, vốn vay hoặc vốn từ các cổ đông.

Số tiền cụ thể của vốn mở phụ thuộc vào quy mô, mục tiêu kinh doanh, và yêu cầu cụ thể của trung tâm tư vấn du học.

Việc xác định vốn mở cần phải được thực hiện sau khi thực hiện một kế hoạch kinh doanh chi tiết và đánh giá rủi ro cẩn thận.

Tóm lại, để xác định vốn và chi phí cần thiết cho việc thành lập và mở trung tâm tư vấn du học, cần phải tính toán cẩn thận dựa trên các yếu tố cụ thể của dự án và môi trường kinh doanh cụ thể.

Viết bình luận

Gọi ngay