Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 Điều kiện mở trung tâm tiếng Anh mới nhất

I. ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU, HÌNH THỨC GIẤY PHÉP

1. Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ là một loại giấy phép kinh doanh (giấy phép con) do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. 

Hình thức của giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ được thể hiện dưới 1 trong 3 hình thức sau:

 • Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo
 • Cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo
 • Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo

2. Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

Để thực hiện được thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, thì bạn cần biết những điều kiện cần thiết như:

Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ và những câu hỏi làm rõ vấn đề

 • Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục cần phải xin giấy phép kinh doanh: Chính là sự cho phép bằng văn bản từ Sở giáo dục và Đào tạo, xác nhận và cấp phép doanh nghiệp có đủ điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp trong ngành nghề đào tạo ngoại ngữ: Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
 • Yêu cầu đủ điều kiện: Trung tâm ngoại ngữ cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định bởi pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, nguồn nhân lực và tài chính…
 • Phù hợp với quy hoạch địa phương: Trung tâm ngoại ngữ chỉ được cấp phép hoạt động nếu hoạt động của họ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm: Để xin giấy phép, doanh nghiệp cần phải trình bày một đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ chi tiết, trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính, và phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Tuân thủ luật pháp: Trung tâm ngoại ngữ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giáo dục, kinh doanh, lao động và các quy định khác có liên quan.

3. Quy định thành lập (mở) trung tâm ngoại ngữ

Quy định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam được quản lý và điều chỉnh bởi cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các quy định cụ thể của pháp luật về giáo dục.

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục được quy định tại: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ, Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ. Cụ thể:

 • Điều kiện và tiêu chuẩn về cơ sở vật chất: Trung tâm ngoại ngữ cần có các phòng học đủ rộng rãi, thoáng đãng và trang bị đầy đủ thiết bị học tập như bảng, ghế, máy chiếu, và các phương tiện học tập phù hợp.
 • Chương trình và nội dung đào tạo: Trung tâm cần có chương trình đào tạo rõ ràng, cập nhật với các xu hướng giáo dục và nhu cầu thị trường. Nội dung đào tạo phải được thiết kế sao cho phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của học viên.
 • Nguồn nhân lực: Trung tâm cần có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và nắm vững phương pháp giảng dạy hiện đại.
 • Tài chính và nguồn lực: Doanh nghiệp cần có nguồn tài chính đủ để đầu tư vào cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và chi trả lương cho nhân viên.
 • Phương hướng phát triển và quản lý: Trung tâm cần có kế hoạch phát triển chi tiết và phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Hệ thống quản lý nội bộ cần được xây dựng để đảm bảo hoạt động của trung tâm diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Trung tâm cần phải tuân thủ các quy định về giáo dục, kinh doanh, lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Thuê bằng mở trung tâm ngoại ngữ

Thuê bằng mở trung tâm ngoại ngữ là câu hỏi rất phổ biến nằm trong điều kiện của Giám đốc trung tâm. Tuy nhiên doanh nghiệp nên thuê người lao động có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc Trung tâm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

II.  HỒ SƠ VÀ GIẤY TỜ

Hồ sơ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 

Hồ sơ

Nội dung

Tờ trình đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Tờ trình này cần được chuẩn bị và nộp tới cơ quan chức năng có thẩm quyền, là Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bao gồm mô tả chi tiết về mục tiêu, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức, kế hoạch tài chính, và các yếu tố khác liên quan đến việc thành lập và vận hành trung tâm.

Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm

Bao gồm các quy định về hành vi, quy trình và tiêu chuẩn hoạt động của trung tâm, cũng như quy định về quyền lợi và trách nhiệm của học viên và nhân viên.

Quyết định về việc mở trung tâm ngoại ngữ

Đây là quyết định được ký và đóng dấu bởi Giám đốc doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đây là tài liệu cần thiết để chứng minh trung tâm được thành lập và vận hành bởi một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Giấy xác nhận địa điểm hoạt động của phường

Để xác nhận rằng địa điểm mà trung tâm đặt là có thật phù hợp với quy định và hợp pháp.

Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

Phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp với mục tiêu và đối tượng học viên của trung tâm.

Báo cáo về trang thiết bị làm việc và cơ sở đào tạo

Bao gồm thông tin chi tiết về trang thiết bị văn phòng, lớp học, phòng thực hành, và bất kỳ văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê.

Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

Bao gồm các thông tin liên quan đến hình thức, quy trình cấp chứng chỉ và các yêu cầu để đạt được chứng chỉ.

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy hoặc đề án phòng cháy chữa cháy (nếu cần)

Nếu yêu cầu từ cơ quan chức năng, cần có các tài liệu liên quan đến phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho học viên và nhân viên.

Các quy định về học phí, lệ phí

Bao gồm các quy định liên quan đến việc thu học phí và các loại phí khác từ học viên.

Danh sách trích ngang của cán bộ, nhân viên

Bao gồm thông tin về các cán bộ, nhân viên và vị trí công việc của họ trong trung tâm.

Hồ sơ của Giám đốc trung tâm và Giáo viên

Bao gồm thông tin cá nhân và các tài liệu liên quan đến học vị, kinh nghiệm làm việc và các yêu cầu khác liên quan đến việc làm giám đốc hoặc giảng viên trong trung tâm.

III. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1. Quy trình thành lập (mở) trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết

 • Xác định mục tiêu và phạm vi hoạt động của trung tâm.
 • Chuẩn bị một bản đề án chi tiết về việc thành lập và vận hành trung tâm.
 • Thu thập các tài liệu cần thiết như giấy tờ cá nhân, giấy tờ kinh doanh và các văn bản liên quan khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ và đề nghị cấp giấy phép

 • Nộp tờ trình đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Đính kèm các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bước 3: Xem xét và duyệt giấy phép

 • Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và đánh giá hồ sơ.
 • Trong quá trình này, có thể yêu cầu bổ sung thông tin hoặc tài liệu nếu cần.

Bước 4: Nhận giấy phép và hoàn thiện thủ tục pháp lý

 • Sau khi hồ sơ được chấp nhận, trung tâm sẽ nhận được giấy phép hoạt động từ cơ quan chức năng.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

2. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Hàn…)

2.1 Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tao;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do. 

Thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

2.2 Thời hạn giải quyết thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hình thức nộp trực tiếp

Thời hạn: 15 Ngày làm việc.

Quy trình:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền sẽ quyết định thành lập, cho phép trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập, sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết thủ tục

Hình thức nộp qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn: 15 Ngày làm việc.

Quy trình:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền sẽ quyết định thành lập, cho phép trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập, sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Điều này có nghĩa là thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ được hoàn tất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo bồi dưỡng của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo

2.3 Cách thành lập trung tâm ngoại ngữ (Các bước Nộp hồ sơ)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thu thập các giấy tờ và thông tin cần thiết như:
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật của trung tâm.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị chủ quản.
 • Bản sao đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Các văn bản liên quan khác như nội quy, chương trình giảng dạy, giấy tờ về cơ sở vật chất, v.v.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể được thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trực tiếp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 3: Xác nhận và tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận hồ sơ và xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan chức năng sẽ thẩm định và kiểm tra hồ sơ để đảm bảo đầy đủ và hợp lệ.

Bước 5: Xử lý hồ sơ

 • Dựa trên kết quả thẩm định và kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xử lý hồ sơ theo quy trình quy định.

Bước 6: Phê duyệt hoặc thông báo lý do từ chối

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ phê duyệt thành lập trung tâm ngoại ngữ và cấp giấy phép.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ thông báo lý do từ chối và yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh.

Bước 7: Nhận giấy phép và hoàn thiện thủ tục pháp lý

 • Nếu được phê duyệt, trung tâm sẽ nhận giấy phép kinh doanh

Bước 8: Bắt đầu hoạt động

 • Sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý, trung tâm sẽ bắt đầu hoạt động dựa trên giấy phép đã nhận được.

Doanh nghiệp lưu ý:

 • Trong quá trình nộp hồ sơ, Doanh nghiệp cần chú ý đến thời hạn và các yêu cầu cụ thể của cơ quan chức năng để đảm bảo tiến độ và kết quả thuận lợi.
 • Việc chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và hoàn chỉnh là rất quan trọng để đạt được thành công trong quá trình thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ (tin học, bồi dưỡng văn hóa) - luatvision

IV. XÁC ĐỊNH VỐN VÀ CHI PHÍ

1. Chi phí thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam có thể biến đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, quy mô, cơ sở vật chất, giáo viên, v.v. Dưới đây là một số khoản chi phí chính Doanh nghiệp cần tính toán khi lập kế hoạch thành lập trung tâm ngoại ngữ:

`Chi phí pháp lý:

 • Phí làm thủ tục đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép hoạt động.
 • Chi phí làm hồ sơ, dịch vụ tư vấn pháp lý nếu cần.

Chi phí văn phòng:

 • Tiền thuê hoặc mua cơ sở vật chất, văn phòng, lớp học.
 • Chi phí setup và trang trí không gian làm việc.

Chi phí trang thiết bị và đồ dùng:

 • Mua bàn ghế, bảng, máy chiếu, máy tính, tivi, thiết bị âm thanh, v.v.
 • Các đồ dùng văn phòng như máy in, máy photocopy, máy fax, v.v.

Chi phí giáo trình và tài liệu:

 • Phát triển hoặc mua các giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa cho các khóa học.
 • Chi phí cập nhật và mở rộng tài liệu giảng dạy.

Chi phí nhân sự:

 • Tiền lương, thưởng, bảo hiểm, và các khoản phúc lợi cho giáo viên và nhân viên.
 • Chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Chi phí tiếp thị và quảng cáo:

 • Chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
 • Chi phí marketing online, thiết kế website, SEO, quảng cáo trên mạng xã hội, v.v.

Các khoản chi phí khác:

 • Chi phí phòng cháy chữa cháy và bảo trì an toàn.
 • Các chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày như điện, nước, internet, v.v.

Trước khi bắt đầu, Doanh nghiệp nên lập một kế hoạch tài chính chi tiết để ước tính các chi phí cần thiết và xác định nguồn tài chính phù hợp. Đồng thời, cân nhắc các chiến lược tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí để đảm bảo sự bền vững của trung tâm trong dài hạn.

Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Vốn mở trung tâm ngoại ngữ

Vốn mở trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam có thể dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tùy thuộc vào quy mô, vị trí, và các yếu tố khác. Việc lập kế hoạch cẩn thận và tính toán chi tiết sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về vốn mở và chi phí cần thiết cho trung tâm của mình.

Viết bình luận

Gọi ngay