Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Thời gian nghỉ thai sản có được tính nâng lương?

1. Đang nghỉ thai sản có được xét nâng lương không?

Chế độ nâng lương luôn được người lao động lưu tâm. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng lao động mà chế độ nâng lương sẽ được quy định khác nhau. Do đó, trả lời chính xác cho câu hỏi “Đang nghỉ thai sản có được xét nâng lương không?” cần căn cứ vào từng đối tượng lao động cụ thể.

1.1. Đối với người làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chế độ nâng lương do các bên thỏa thuận. Đây là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động được ký giữa các bên (theo điểm e khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).

Đối với nội dung về chế độ nâng lương, các bên tự do thỏa thuận về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc lựa chọn hiện theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

Vì vậy, để biết thời gian nghỉ thai sản của người lao động có được xét nâng lương hay không thì cần căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nếu không có thì căn cứ thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế riêng của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp và người lao động đã thống nhất tính thời gian thai sản vào thời gian làm việc xét nâng lương thì người lao động đang nghỉ thai sản sẽ được xem xét nâng lương theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Ngược lại, nếu trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc quy chế doanh nghiệp đều loại trừ thời gian nghỉ thai sản khi xét nâng lương thì người đang nghỉ thai sản sẽ không được xét nâng lương.

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, cán bộ, công chức, viên chức đang nghỉ thai sản vẫn được xét nâng lương thường xuyên như bao người khác.

Bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV nêu rõ, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.
2. Thời gian thai sản có được xét nâng lương trước thời hạn không?

2.1. Đối với người làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Theo Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, chế độ nâng lương cho các bên thỏa thuận. Do đó, việc xét nâng lương trước thời hạn cũng sẽ do các bên thỏa thuận mà không bị pháp luật giới hạn.

Việc nâng lương trước thời hạn thường không xem xét đến việc người lao động có đang nghỉ thai sản hay không mà chủ yếu đánh giá dựa trên sự đóng góp, kết quả lao động của người lao động.

Do đó, nếu người lao động có cống hiến mang tính đột phá cho doanh nghiệp thì dù đang nghỉ thai sản, người lao động vẫn được xét tăng lương trước thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 08/2013/TT-BNV cũng không có quy định nào giới hạn quyền lợi nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang nghỉ chế độ thai sản.

Do đó, dù đang nghỉ thai sản, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vẫn được xét nâng lương trước hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện nâng bậc trước thời hạn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

- Phải đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

Đối tượng

2 tiêu chuẩn cần đạt

Cán bộ, công chức

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên.

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Viên chức và người lao động

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Nguồn: luatvietnam.vn

Viết bình luận

Gọi ngay