Được hỗ trợ bởi Dịch
 

PHẠT 7 TRƯỜNG HỢP SAU NẾU KHÔNG ĐI ĐỔI CCCD TỪ 01/7/2024

Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 01/7/2024

Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước mới nhất, các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 01/7/2024 gồm:

- Trường hợp đổi thẻ Căn cước từ 01/7/2024:

 • Khi đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
 • Khi thay đổi các thông tin về: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh.
 • Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.
 • Khi thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót.
 • Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.
 • Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.
 • Khi công dân sở hữu thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD) có yêu cầu.

Lưu ý: Công dân nếu cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước các độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước ở trên (tức đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

- Trường hợp phải cấp lại thẻ Căn cước dù chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước:

 • Thẻ Căn cước bị mất hoặc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.
 • Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, với các trường hợp ở trên, nếu không đi đổi, cấp lại thẻ Căn cước từ 01/7/2024 thì sẽ bị phạt.

Đáng nói, so với quy định cũ, Luật Căn cước đã bổ sung thêm nhiều trường hợp phải đổi lại, cấp lại thẻ Căn cước:

 • Khi công dân đủ 14 tuổi thì phải đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước
 • Khi công dân chuyển đổi giới tính
 • Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh
 • Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 01/7/2024, bị phạt thế nào?

Không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại tức là không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, hành vi này sẽ bị phạt bằng một trong các mức sau đây:

 • Phạt cảnh cáo
 • Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước mới nhất. Cụ thể:

Công dân có nhu cầu có thể thực hiện online trên Cổng dịch vụ công hoặc thực hiện trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước. Hiện nay, thông thường công dân sẽ chọn Công an cấp huyện để thực hiện.

 • Trong trường hợp làm online: Người dân truy cập vào trang web thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước tại Công dịch vụ công trực tuyến và thực hiện kê khai thông tin để hẹn ngày đến thực hiện thủ tục trực tiếp.
 • Trong trường hợp làm trực tiếp: Người có yêu cầu trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp đổi để xác định người cần cấp thẻ Căn cước.

Nếu chưa có thông tin thì phải cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người tiếp nhận thu nhận đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc (ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt). Đồng thời, công dân kiểm tra và ký vào phiếu thu nhận thông tin Căn cước.

Nếu công dân có thông tin thay đổi thuộc trường hợp phải cấp đổi thẻ Căn cước mà thông tin đó chưa được chỉnh sửa, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải xuất trình các loại giấy tờ hợp pháp về thông tin thay đổi để cập nhật, chỉnh sửa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đây là trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước nên công dân sẽ bị thu lại thẻ Căn cước công dân.

Viết bình luận

Gọi ngay