Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Nghị quyết 58/NQ-CP 2023 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- Đạt 1,5 triệu doanh nghiệp 8.000 đến 10.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp;

- Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 30-35% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu;

- Khoảng 35-40% tổng số doanh nghiệp có hoạt động ứng dụng khao học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo;

- 100% cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 30.000 cơ sở kinh doanh được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số;

-  Mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 80% doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo;…

 

2. 04 nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai trong ngắn hạn, bao gồm:

- Khản trương tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về pháp lý nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước; khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước vốn chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP;

- Khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo cơ hội, ổn định việc làm cho người lao động; đấy mạnh triển khai chính sách, giải pháp hô trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.

Viết bình luận

Gọi ngay