Được hỗ trợ bởi Dịch
 

NÊN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HAY BẢN QUYỀN LOGO ?

So sánh đăng ký bản quyền và đăng ký nhãn hiệu

Tiêu chí Đăng ký bản quyền Đăng ký nhãn hiệu
Cơ quan thụ lý hồ sơ
 • Cục bản quyền
 • Cục sở hữu trí tuệ
Hồ sơ đăng ký
 • 03 Mẫu logo
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • Bản sảo chứng minh thư nhân dân của tác giả
 • Giấy cam đoan của tác giả
 • Bản sao CMND hoặc giấy ĐKKD của chủ sở hữu nếu tác giả và chủ sở hữu là hai đối tượng khác nhau
 • Hợp đồng thuê (nếu tác giả được thuê làm ra tác phẩm), Quyết định giao nhiệm vụ (nếu tác giả được giao công việc sáng tác)
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • 06 mẫu logo
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
Nội dung bảo hộ
 • Bảo hộ phần thiết kế của logo
 • Bảo hộ phần chữ (nếu có) và phần hình của logo
Thời gian đăng ký
 • 15-30 ngày
 • 18 – 24 tháng
Điều kiện phát sinh quyền
 • Tự động được bảo hộ kể từ khi tác phẩm được định hình (logo được hoàn thành)
 • Kể từ ngày đăng ký
Thời hạn bảo hộ
 • 75 năm kể từ ngày công bố tác phẩm
 • 10 năm kể từ ngày nộp đơn
Gia hạn hiệu lực
 • Không được gia hạn
 • Được gia hạn liên tiếp, mỗi lần 10 năm

Nên chọn đăng ký nhãn hiệu hay bản quyền

Về mặt thời gian, ưu thế của việc đăng ký bản quyền là thời gian đăng ký nhanh chóng và thời hạn bảo hộ lâu dài mà không cần gia hạn hay nộp các chi phí gia hạn. 

Về mặt hồ sơ thủ tục: việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho đăng ký bản quyền phức tạp hơn do phải cung cấp các tài liệu thể hiện chủ sở hữu là ai và tác giả là ai (trong trường hợp hai người này là khác nhau), nếu có nhiều tác giả hoặc chủ sở hữu thì còn cần văn bản thể hiện sự đồng ý của họ. Đối với nhãn hiêu, chỉ cần chuẩn bị tờ khai và mẫu nhãn là có thể tiến hành đăng ký ngay. Nhưng do thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cũng mất tới gần hai năm vì còn phải thông qua các quá trình thẩm định nhãn hiệu: kiểm tra hình thức và kiểm tra nội dung.

Nên đăng ký bản quyền tác giả hay nhãn hiệu? - antoanvesinhthucpham.vn

Căn cứ và điều kiện phát sinh quyền và chức năng: logo sẽ được tự động bảo hộ khi hoàn thành vì thế việc đăng ký chỉ được coi như một thủ tục xác nhận chủ sở hữu quyền tác giả còn logo muốn bảo hộ dưới dạng một nhãn hiệu cần được đăng ký. 

Chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa của các chủ sở hữu khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Do đó khi muốn sử dụng logo nhằm mục đích để kinh doanh thì việc đăng ký nhãn hiệu sẽ mang lại quyền lợi tốt nhất cũng như cơ chế chặt chẽ để xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trái. Thông thường, chủ sở hữu chỉ muốn ghi nhận quyền tác giả của mình trước cơ quan nhà nước thì có thể cân nhắc việc đăng ký bản quyền. Trong cả hai hình thức này, chủ sở hữu quyền tác giả hay chủ sở hữu nhãn hiệu đều có quyền xử lý các hành vi xâm phạm của chủ thể khác, tuy nhiên thực tế xem xét khả năng đăng ký cùng một logo cho hai loại hình này, nguồn thông tin tra cứu là khác nhau và được thực hiện bởi hai cơ quan khác nhau là Cục Sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu và Cục bản quyền với quyền tác giả. Do đó, khi có hành vi xâm phạm nhãn hiệu mà sử dụng quyền bản quyền để làm căn cứ xử lý hoặc ngược lại sẽ khó khăn hơn.

Kết luận: Từ đó có thể thấy rằng, căn cứ vào mục đích sử dụng logo mà người chủ sở hữu có thể lựa chọn tiến hành đăng ký bản quyền hoặc đăng ký nhãn hiệu. Hoặc để đảm bảo lợi ích tốt nhất thì có thể tiến hành đăng ký cả hai thủ tục này. 

Viết bình luận

Gọi ngay