Được hỗ trợ bởi Dịch
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Dựa trên các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc cho Doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của chúng tôi được bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  1. Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;
  2. Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tư vấn các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  3. Tư vấn và thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp
  4. Tư vấn, thực hiện thủ tục giải thể;
  5. Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
  6. Tư vấn pháp luật về việc soạn thảo, thực hiện hợp đồng, giao dịch liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp
  7. Tư vấn quản trị doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
  8. Tư vấn, đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp trong quá trình phá sản tại Toà án nhân dân có thẩm quyền;
  9. Các nội dung khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp và trong phạm vi quy định của pháp luật;
  10. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu.

 

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: +84 339558899

📌Address: 2nd Floor, 25T2 Hoang Dao Thuy street, Cau Giay district, Hanoi city

Gọi ngay