Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022

Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nghị quyết bao gồm việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng cho năm 2022.

Áp dụng trong năm 2022, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% sẽ được điều chỉnh giảm còn 8%, ngoại trừ các nhóm hàng hóa và dịch vụ sau:

  • Viễn thông, công nghệ thông tin;
  • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
  • Ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; và
  • Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành liên quan triển khai các chính sách nêu trên. Theo đó, có thể kỳ vọng rằng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT nêu trên sẽ sớm được ban hành.

Viết bình luận

Gọi ngay