Được hỗ trợ bởi Dịch
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế: mua bán, xuất nhập khẩu, gia công, cung cấp dịch vụ qua biên giới;

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự (dịch vụ; vận chuyển; mua bán, tặng cho, thuê, vay, trao đổi, mượn tài sản..);
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, hợp đồng PPP;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản gắn liền với đất.
  • Hợp đồng Li-xăng;
  • Hợp đồng môi giới, đại lý;
  • Và các loại hợp đồng khác.

 

Trân trọng. 

Lee & Associates

 

Gọi ngay