Được hỗ trợ bởi Dịch
 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

1. Tư vấn, phân tích, đánh giá tính khả thi của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư.

3. Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp).

4. Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

5. Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

6. Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;

7. Dịch vụ dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

8. Tư vấn, tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

9. Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư.

10. Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường.

11. Dịch vụ tìm kiếm, giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư.

12. Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THỦ TỤC

1. Thay măt nhà đầu tư soạn thảo và nộp hồ sơ xin cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp (văn bản đề nghị cấp / điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh và các giấy tờ tài liệu khác về doanh nghiệp), hồ sơ dự án đầu tư (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật, lập bản giải trình đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính,……).

2. Thay mặt nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ xin cấp / điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp tai cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhận giấy chứng nhận đầu tư.

GIAI ĐOẠN SAU THÀNH LẬP

1. Khắc dấu công ty, thông báo mẫu dấu;

2. Hỗ trợ mở tài khoản công ty và thông báo số tài khoản;

3. Mua chữ ký số và hóa đơn điện tử

4. Báo cáo thuế ban đầu gồm: tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng quý đầu tiên

5. Tư vấn thủ tục cấp và gia hạn visa

6. Dịch vụ xin giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài.

7. Tư vấn kê khai mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

8. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

 

Gọi ngay