Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022

Lưu ý một số điểm mới của Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP đã góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Qua đó giúp người nộp thuế có nguồn tài chính để sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai, từ đó tăng mức đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Một số điểm mới về chính sách gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, về đối tượng được gia hạn: gồm 5 nhóm đối tượng tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, về thời gian gia hạn:

  • Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng (tăng thêm 01 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

  • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

  • Tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Thứ ba, về điều kiện gia hạn:

  • Người nộp thuế phải thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

  • Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/9/2022 (lùi thêm 02 tháng so với thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

 

Viết bình luận

Gọi ngay