Được hỗ trợ bởi Dịch
 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI MỸ

 Thủ tục thành lập công ty tại Mỹ

1. Đăng ký công ty tại tiểu bang muốn thành lập (3-5 ngày) 

2. Đăng ký mã số thuế liên bang (EIN-Employer Identification Number) (10 ngày làm việc) 

3. Thuê địa chỉ (ảo) đặt công ty tại tiểu bang đăng ký( tùy theo từng tiểu bang)

4. Hỗ trợ mở bank

5. Tư vấn về tax compliance theo cơ quan thuế liên bang (Internal Revenue Service -IRS):

Điều kiện:

Giấy tờ yêu cầu: hộ chiếu của người đăng ký (các cổ đông) và người điều hành chính (CEO)

Điều kiện yêu cầu: đăng ký số điện thoại tại US và 1 email (business) để tiểu bang hoặc liên bang liên hệ khi cần update thông tin

Viết bình luận

Gọi ngay