Được hỗ trợ bởi Dịch
 

7 TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP KHI CHUYỂN MỤC ĐICH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Điều kiện để xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất có đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được 02 điều kiện sau mới có thể xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

Điều kiện 1: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện 2: Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích cần xem vị trí thửa đất định chuyển có được phép chuyển hay không (xem tại kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được công bố công khai - trong đó có thông tin về khu vực đất được chuyển mục đích) sau đó soạn đơn gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

2. Những trường hợp cần xin phép khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể như sau:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, trên đây là 07 trường cần phải xin phép khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà Tư Vấn Lee & Cộng sự đã giúp bạn làm rõ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được giải đáp kịp thời.

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, các bước chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Viết bình luận

Gọi ngay