Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Sửa đổi 4 Nghị định về thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ vướng mắc bất cập

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung sửa đổi 4 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức phát triển quỹ đất; hoàn thiện quy định về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất…

Tại buổi làm việc với Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tổng kết, xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc rà soát các quy định pháp luật và lắng nghe ý kiến các địa phương về những vướng mắc bất cập.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Bộ đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nhằm góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, tháo gỡ các vướng mắc ở các địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật đất đai ở địa phương vẫn còn một số vướng mắc, bất cập. Do đó, Chính phủ đã giao Bộ xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách đất đai.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Tổ trưởng Tổ Biên tập Nghị định bà Đoàn Thị Thanh Mỹ thông tin, trên cơ sở tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các Bộ ngành, địa phương, Tổ đã xây dựng Dự thảo Nghị định, trong đó tập trung vào sửa đổi 4 Nghị định thi hành Luật Đất đai là Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 44/2014/NĐ-CP; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Theo đó, dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức phát triển quỹ đất; hoàn thiện quy định về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất.

Dự thảo Nghị định cũng sẽ xác định lại đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn ao hình thành trước ngày 18/12/1980, nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định; cũng như việc cấp giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước đang sử dụng không thuộc trường hợp đất của các công ty nông, lâm trường sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động…

Theo Vneconomy

----------------------------

Lee & Associates Co., Ltd - Legal, Tax & Accounting Services

🌎Website: https://lee-associates.vn

📧Email: contact@lee-associates.vn

☎️Hotline: 0339558899

Viết bình luận

Gọi ngay